සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

null

2014 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද නිකුත් කර තිබෙන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පවසයි.

ඒ අනුව මේ වන විට අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර ඇති ප්‍රතිඵල www.doenets.lk වෙබ් අඩවියෙන් හෝ www.results.exams.gov.lk යන රජයේ නිල වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය.

හිරු නිව්ස් වාර්තා කරන පරිදි කොළඹ සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපවලට අයත් පාසල්වල ප්‍රතිඵල ලේඛන අද පෙරවරු 10 න් පසු විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ පාසල් විභාග සංවිධාන සහ ප්‍රතිඵල ශාඛාවෙන් අදාළ විදුහල්පතිවරුන් වෙත නිකුත් කිරීම සිදුවේ. අනෙකුත් සියලූම පාසල් වෙත ප්‍රතිඵල ලේඛන අද දිනය තුළ තැපැල් මගින් යොමු කරන අතර සියලූම පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් සඳහාද ප්‍රතිඵල ඉදිරියේදී තැපැල් මගින් යොමු කිරීමට නියමිතයි.

මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා අයදුම්කරුවන් 577,220 ක් පෙනී සිට ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>