සියදිවි නසාගැනීමෙන් සිව්වන තැන ශ්‍රී ලංකාවට

01

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ලොව රටවල් 172ක් ඇසුරින් කරන ලද ශ්‍රේණිගත කිරීමකදී ලොව වැඩියෙන්ම සිය දිවි නසාගන්නා රටවල් අතුරින් ශ්‍රී ලංකාවට සිව් වන ස්ථානය හිමිව තිබේ.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් කරනු ලැබූ මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීමට අනුව ලොව වැඩියෙන්ම සියදිවි නසාගන්නා රට වනුයේ ඝානාව වන අතර එහි සියදිවි නසාගැනීමේ ප්‍රතිශතය ලක්ෂයකට 44.2%කි.

දෙවන හා තෙවන ස්ථානය හිමිව ඇත්තේ උතුරු කොරියාවට හා දකුණු කොරියාවට වන අතර ඒ අනුව උතුරු කොරියාවේ සියදිවි නසාගැනීමේ ප්‍රතිශතය 38.5%ක්ද,දකුණු කොරියාවේ 28.9ක්ද වන බව සඳහන්ය.

ඒ අනුව සිව්වන ස්ථානයට පත්ව ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ සියදිවි නසාගැනීමේ ප්‍රතිශතය 28.8%කි.

ඉක්බිතිව ලිතුවේනියාව (28.2), සුරිනාම් (27.8), මොසැම්බික්(27.4), නේපාලය සහ ටැන්සානියාව (24.9 )බුරුන්ඩි (23.1), ඉන්දියාව(21.1) දකුණු සුඩානය (19.8). යන රටවල් පෙළගැස්වී තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>