සීගිරිය නගින්න විදුලි සෝපානයක්

null

සීගිරිය නැරඹීමට පැමිණෙන සංචාරකයින්ගේ පහසුව තකා විදුලි සෝපානයක් සවි කිරීමට සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අවදානය යොමු වී තිබෙන බව සිරස නිව්ස් වාර්තා කරයි.

සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නන්දිමිත්‍ර ඒකනායක මහතා සඳහන් කර ඇත්තේ පුරාවිද්‍යාඥයින් ඇතුළු විශේෂඥයින්ගේ උපදෙස් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව සීගිරි පර්වතයට හානියක් නොවන පරිදි විදුලි සෝපානය සවි කිරීමට අවදානය යොමු වී ඇති බව ය.

එමෙන්ම කැටපත්පවුරේ ආරක්ෂාව සදහා විනිවිධ පෙනෙන විදුරැවක් සවිකිරීමේ කටයුතුද සිදුකරමින් පවතින බවද අමාත්‍යවරයා සදහන් කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>