සීනි සහ අර්තාපල් බදු ඉහළට

null

ආනයනික සීනි සහ අර්තාපල් සඳහා මෙතෙක් පැවති බද්ද ඉහළ දැමූ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි. දේශීය අර්තාපල් අස්වැන්න වෙළෙඳ පොළ වෙත පැමිණීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙයි.

ආනයනික අර්තාපල් කිලෝ ග්රෑම් එකක් වෙනුවෙන් අය කෙරෙන බද්ද රුපියල් 10කින් ඉහළ නංවා ඇති අතර ආනයනික සීනි කිලෝවක මිල රු.12කින් වැඩිකර ඇත.

ඒ අනුව සීනි කිලෝවක් සඳහා මෙතෙක් පැවති රුපියල් 18 ක බද්ද මේ අනුව රුපියල් 30 දක්වාත්, අර්තාපල් කිලෝවක් සඳහා පැවති රුපියල් 30 ක බද්ද 40 දක්වාත් ඉහළ යයි.

කෙසේ වෙතත් සීනි සඳහා පවතින රුපියල් 88 ක සහතික මිලට මෙම බදු වැඩි කිරීම තුළින් බලපෑමක් එල්ල නොවේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>