සුනඛයෙක් සමග අඩි 4000කින් පැන ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක්

null

ඌව කුඩාඔය – කොමාන්ඩෝ රෙජිමේන්තු පුහුණු පාසලේදී පැවැති විසිර යාමේ පෙළපාලියේ පිරික්සුම් සංදර්ශනයේදී සුනඛයකු ද රැගෙන පැරෂුටයකින් අඩි හාරදහසක්‌ උඩකින් පැනීමේ අතිශය අපූර්ව සිද්ධියක් වාර්තා වෙයි.

කොමාන්ඩෝ රෙජිමේන්තුවේ මේජර් එම්. එච්. ජී. එස්‌. සිරන්ජීව මේ අත්දැකීම අපට ලබා දුන් රණවිරුවායි. මේ වික්‍රමයට ඔහුට සහායවූ ටීෂා කොමාන්ඩෝ රෙජිමේන්තුවේ පුහුණු කරන ලද සංග්‍රාම සුනඛයෙකි.

මේජර් එම්.එන්.පී.එස්. සිරන්ජීව සමඟ ටීෂා නමැති යුද සුනඛයා උඩු ගුවනේ සිට පොළොවට පතිත වුණේ පැරෂුටයක් ආධාරයෙන්. පැරෂුට් නිලධාරියාගේ ඉනෙහි ආධාරකයක් මගින් සුනඛයා රදවාගෙන පැනීම සිදුකර තිබේ.

මෙය ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් බවයි යුද හමුදා මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කරයි.

null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>