සුමංගල හිමිගෙන් ප්‍රදේශවාසීන්ට තර්ජන

null

පන්නිපිටිය දෙව්රම් වෙහෙර විහාරස්ථානයට පැමිණෙන මාර්ගයේ වාහන ගාල් කිරීම නිසා තමන් අපහසුතාවකට පත්ව ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

සිරස නිව්ස් වාර්තා කරන පරිදි විහාරස්ථානයට ප්‍රධාන පිවිසුම් මාර්ගයක් තිබියදී ප්‍රදේශවාසීන්ට හිරහැර වන ලෙස අතුරු මාර්ගය භාවිත කිරීම නිසා ඔවුන් මෙලෙස අපහසුතාවයට පත්ව තිබේ.

ප්‍රදේශවාසින් මෙයට විරෝධය පල කරමින් බලධාරීන් දැනුවත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර එම විරෝධතා සඳහා මූලිකත්වය ගත් අයෙකුට පසුගිය 26 වන දා විහාරස්ථානාධිපති සුමංගල ස්වාමීන්වහන්සේ තවත් පිරිසක් සමග පැමිණ තර්ජනය කර තිබේ.

එම නිවසේ සවි කර තිබු cctv කැමරා වල සිද්ධිය මෙසේ සටහන්ව තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>