සුසිල් – අනුර ඉවත් කළ නියෝග ඔවුන්ගේ නිවෙස්වල අලවලා

null

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහ ලේකම්වරයා වන සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා එම ධූරවලින් ඉවත් කිරීමේ දිසා අධිකරණ නියෝග ඔවුන් පදිංචි නිවෙස්වල අලවා ඇති බව වාර්තාවෙයි.

පසුගිය සිකුරාදා කොළඹ දිසා අධිකරණය මෙම නියෝගය නිකුත් කළ අතර, අද වන තුරු ඔවුන්ට එම නියෝගය ලබාදීමට හැකියාවක් ලැබී නොතිබීම හේතුවෙන් මෙලෙස එම වාරණය ඔවුන්ගේ නිවෙස්වල අලවන ලෙසට මහාධිකරණය නියෝග කර ඇත.

ඔවුන් නිවසේ නොසිටි බැවින් පිස්කල් නිලධාරීහු අතුරු තහනම් නොතීසි හා වාරණ නියෝග දැන්වීම් ප්‍රේමජයන්ත මහතාගේ ජම්බුගස්මුල්ලේ නිවසේ සහ අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතාගේ තිඹිරිගස්යාය නිවසේ දොරවල්වල ඇලවීමට කටයුතු කර තිබේ.

null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>