සේයාගේ පියාටත් DNA පරීක්ෂණයක්

null

ඝාතනයට ලක්වූ කොටදෙණියාවේ සේයා සදෙව්මි දැරියගේ පියාගේ ඞී.එන්.ඒ සාම්පල පරීක්ෂණයක් සිදුකිරීමට මිනුවන්ගොඩ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ඞී.ඒ.රුවන් පතිරණ අද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අවසර ලබාදී තිබේ.

ඒ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුවයි.

ඒ අදාළ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන පරීක්ෂණවලට සමගාමිව දැරියගේ පියා විසින් එවැනි පරීක්ෂණයක් සඳහා එකඟතාවය පළ කිරීමෙන් පසුවය.

ඒ අනූව දැරියගේ පියාගේද ඩී.එන්.ඒ සාම්පල පරික්ෂාවකට මිනුවන්ගොඩ මහේස්ත්‍රාත්වරයා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අද අවසර ලබාදී ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>