හනුමන්තාටත් හැඳුනුම්පතක්

idforhanumantha

ඉන්දියාවේ දේවත්වයෙන් සලකන හනුමන්තා නමින් හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් එරට බලධාරීන් විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙ.

මෙම හැඳුනුම්පතේ නම ලෙස ‘හනුමන්තා ජී’ යනුවෙන් සඳහන් කර ඇති අතර ඡුායාරූපයේ ඇත්තේ ද හනුමන්තාගේ රූපයයි. එහි උපන්දිනයක්ද සටහන් කර ඇති අතර ඒ 959 ජනවාරි මස පළමුවෙනිදා ලෙසයි.

රාජස්ථාන් ප‍්‍රාන්තයේ බටහිර ප‍්‍රදේශයේ ලිපිනයක් එහි සඳහන්ව ඇති අතර තැපැල්කරුවෙකු විසින් හැඳුනුම්පත ලබාදීම සඳහා එහි ලිපිනය පරීක්ෂා කළ අවස්ථාවේ මතු වූ සැකය හේතුවෙන් සිදුකළ පරීක්ෂාවකදී එය සොයා ගැනුණා.

මෙය කිසියම් පුද්ගලයෙකුගේ උපහාසාත්මක කි‍්‍රයාවක් ලෙස ඉන්දීය බලධාරීන් පවසා ඇති අතර එය සිදුකළේ කවුරුන්දැයි මෙතෙක් අනාවරණ වී නොමැත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>