හරක් හොරෙක් පොලීසියට කියපු කතාව

null

කුරුණෑගල වැල්ලව මරලුවාව ප්‍රදේශයේ ගවයෙකු සොරකම් කරගෙන යමින් සිටි පුද්ගලයෙකු ප්‍රදේශවාසීන් අල්ලාගෙන ගස් බැද තිබේ.

පසුව ඔවුන් මේ පිළිබඳව පොලීසියට දන්වා ඇති අතර පොලීසිය පැමිණ ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කළේය.

එම අවස්ථාවේ පොලිස් නිලධාරියෙකු විසින් ගවයා රැගෙනයාමට හේතුව විමසීමේදී සැකකාර පුද්ගලයා පැවසුවේ “ඌටත් කන්න නැහැ සර්- මටත් කන්න නැහැ..” යනුවෙනි.

එම වීඩියෝව පහතින්…

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>