හලාවත වෙරළට ගොඩගැසූ අද්භූත වස්තුව

null

හලාවත මුහුදු වෙරළට ගොඩ ගසා තිබූ සිලින්ඩරාකාර අඩි තුන හමාරක් පමණ දිග වස්තුවක් ධීවරයින් විසින් නාවික හමුදාවට භාර දී තිබේ.

අඩි 3ක් පමණ දිගැති කිලෝ ග්‍රෑම් 10ක් පමණ බරැති එකට එකක් බැදුණු මෙම සිලින්ඩරාකාර උපකරණය එක්සත් රාජධානියේ නිෂ්පාදනය කර ඇති බවට දක්නට ඇත.

එහි අග කොටසේ එක් ස්ථානක නිවෙමින් දැ‍ල්වෙන බල්බයක් හේතුවෙන් එය සක්‍රීය මට්ටමේ බව හඳුනාගෙන තිබේ.

නාවික හමුදාව පවසන්නේ මෙම උපකරණය නාවික කටයුතු සහ සාගර ගවේෂණ සඳහා යොදා ගන්නා උපකරණයක කොටසක් බවයි. ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ ලොව පුරා නාවික සහ සාගර ගවේෂණවලදී මෙවැනි උපකරණ සාගරය තුළ ස්ථාන ගත කරන බවයි.

null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>