හැඩිදැඩි මස්පිඩු ඇති කැන්ගරුවා

null

හැඩිදැඩි මස්පිඩු වලින් යුත් යෝධ කැන්ගරුවෙකු ඕස්ට්‍රේලියාවේ කැන්ගරු අභය භූමියකින් සොයාගෙන තිබේ. එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ විශාලම කැන්ගරුවා ලෙස සැලකෙන “ඩේව්” හට මෙම කැන්ගරුවා අභියෝගයක් වනු ඇති බවයි.

රොජර් ලෙස නම් කර ඇති මෙම කැන්ගරුවා මීටර් දෙකක් උස වන අතර කිලෝ 89 ක බරින් යුක්තයි. කෑම ලබාදෙන ටින් පවා පොඩි කිරීමට ප්‍රියතාවයක් දක්වන රොජර් ශරීර ප්‍රමාණයෙන් ඩේව්ට වඩා විශාලත්වයෙන් යුතු බවද සඳහන් වේ.

අභය භූමිය තුල සිටින කැන්ගරු ගැහැණු සත්වයන් ආරක්ෂා කිරීම රොජර් නම් මෙම කන්ගරුවාගේ ප්‍රධාන කාර්ය වේ.

මෙම කැන්ගරුවාගේ ශරීරයේ මස්පිඩු නෙරාවිත් ඇති ආකාරය ඡායාරූප වලින් දැකගත හැක.

null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>