හිටපු අගවිනිසුරුවරිය නිදොස් කොට නිදහස්

null

වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ නිසි පරිදි ඉදිරිපත් නොකළ බවට චෝදනා එල්ල කොට නඩු පවරා තිබුණු හිටපු අග්‍රවිනිශ්චකාර ආචාර්ය ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය නිදොස් කොට නිදහස් කර තිබේ.

ඒ අනුව ඇයට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම විසින් කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ පවරා තිබූ නඩු තුනක් ඉල්ලා අස්කර ගන්නා ලදී.

ඇයට එරෙහිව පනවා තිබූ විදෙස් ගමන් තහනමද ඉවත් කරනු ලැබූ අතර අධිකරණ භාරයේ පැවති ඇයගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය මුදාහරින ලෙසද නියෝග කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>