හිටපු ජනපතිට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයත් අහිමිවන ලකුණු

null

නව ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේනට මහතාට සහාය පළ කිරීමට ආණ්ඩු පක්ෂයේ මැති ඇමතිවරුන් රැසක් තීරණය කිරීමත් සමඟ අද වන විට පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ බහුතර බලය ගිලිහී තිබෙන බව හිරු නිව්ස් වාර්තා කරයි.

ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේනට මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත‍්‍රීවරුන් 112 දෙනෙකු සහය පළ කර තිබෙන අතර හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂට කථානායකවරයා ද සමඟ 225කින් සමන්විත පාර්ලිමේන්තුවේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ සහයදෙන මන්ත‍්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාවද 112 කි.

ඒ අනුව තවත් එක් මන්ත‍්‍රීවරයෙකු පමණක් ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිිරිසේනට සහාය පළ කළහොත් ඔහුට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලය ද හිමි වනු ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>