හිටපු ජනපති බලන්න එන අයට දන්සලක්

null

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා බැලීමට තංගල්ල කාල්ටන් නිවසට පැමිණෙන ජනතාවගේ තවමත් අඩුවක් නොමැත.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශ වලින් එසේ පැමිණෙන ජනතාව වෙනුවෙන් ඊයේ (09) දන්සලක් පවත්වා තිබේ. ඒ කටුවන ප්‍රාදේශීය සභාවේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධාන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සංවිධානයෙනි.

null
null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>