හිමිනමට ගැසීයැයි තර්ස්ටන් විදුහල්පති මාරු

null

හිමි නමකට පරුෂ වචනයෙන් බැණ පහර දුන්නේයැයි කියන සිද්ධියන් සම්බන්ධයෙන් කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයයේ විදුහල්පති අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට මාරු කළ බව අධ්‍යාපන ඇමැති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.

නෙත් නිව්ස් වාර්තා කරන පරිදි අමාත්‍යවරයා පවසා ඇත්තේ අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යංශය මට්ටමින් පරීක්ෂණයක් ද සිදුකෙරෙන බවයි.

විදුහල්පතිවරයා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට අනුයුක්ත කිරීමෙන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පරිපාලන කටයුතුවලට බාධාවක් සිදුනොවන බවද නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරිය විසින් විදුහල්පති ධුරයේ වැඩ ආවරණය කරන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

පෙර පළවූ පුවත පහතින්.

තර්ස්ටන් විදුහල්පති තමන්ට පරුෂ වචනයෙන් බණින අයුරු ස්වාමින්වහන්සේ නමක් වීඩියෝ කරලා

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>