හිමිවරුන් රැවටූ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

null

දානපතිනියක වශයෙන් පෙනී සිටිමින් ගම්බඳ විහාරස්ථානවලින් ආධාර එකතු කළ කාන්තාවක් හැටන් – නෝර්ටන්බීජ් ප්‍රදේශයේදී පොලීසිය ඊයේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පේරාදෙණියේ පදිංචි මේ කාන්තාව විහාරස්ථානවලට ගොස්, අධිකරණය හමුවේ බූදල් නඩුවක් පවතින අතර එම නඩුවෙන් තමන් ජයග්‍රහණයකළහොත් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් ලැබෙන බවත් එම මුදල් විහාරස්ථානවලට ලබාදෙන බවත් පවසමින් නීතිඥ ගාස්තු වශයෙන් මෙම ආධාර මුදල් විහාරස්ථානවලින් එකතු කර ඇත.

මෙලෙස බූදල් නඩුවට නීතීඥ ගාස්තු ගෙවීමට බව කියමින් ඇය රුපියල් 7000-10000 වැනි මුදලක් ලබාගෙන ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.

වාහනයක් කුලියට ගෙන දානපති කාන්තාවක ලෙස පෙනී සිටිමින් විහාරස්ථානවලට යන මේ කාන්තාවගේ බූදලයෙන් විහාරස්ථානයට ලැබෙන්නට යන මුදල ගැන සිතා හිමිවරුන් ඇයට මුදල් දී ඇතැයි ද පොලිසිය පවසයි.

මේ කාන්තාව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව පොලිසිය පවසයි.

null
null
null
null
null

pics – හිරු නිව්ස්/ලංකාදීප 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>