හෙට ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජලය නෑ

null

අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් හෙට (17) උදෑසන 8.00 සිට පස්වරු 8.00 දක්වා පැය 12 ක කාලයක් තුළ මොරටුව මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශය ඇතුලූ ප්‍රදේශ රැසකට ජල සැපයුම අත්හිටවීමට තීරණය කර තිබෙන බව හිරු නිව්ස් වාර්තා කරයි.

ඒ අනුව රත්මලාන, සොයිසා පුර, පානදුර, කෙසෙල්වත්ත, රයිගම, බණ්ඩාරගම සහ මොරොන්තුඩුව යන ප්‍රදේශවලටද ජලසැපයුම අත්හිටුවිමට නියමිතය.

එමෙන්ම පිළියන්දල, කැස්බෑව නගර සභා බල ප්‍රදේශවලටද හෙට දිනයේදී ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරන බවයි ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>