හෙට සිට ඉන්ධන මිල පහලට

null

නව රජය විසින් පොරොන්දු වූ පරිදි වහාම කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි අද මධ්‍යම රාත‍්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල ගණන් අඩු කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා හා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රමුඛ කැබිනට් මණ්ඩලය අද පස්වරුවේ රැස්වී ගනු ලැබූ තීරණයකට අනූව එම තීරණය ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව නව මිල ගණන් පහත පරිදි වේ.

92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිළ රු.117.00 – රුපියල් 33.00 ක අඩුවීමක්

95 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිළ රු.128.00 – රුපියල් 30.00ක අඩුවීමක්

සමාන්‍ය ඩීසල් ලීටරයක නව මිළ රු.95.00 – රුපියල් 16.00 ක අඩුවීමක්

සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක නව මිළ රු.110.00 – රුපියල් 23.00ක අඩුවීමක්

භූමිතෙල් ලීටරයක නව මිළ රු.65.00 – රුපියල් 16.00ක අඩුවීමක්

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>