හෙට සිට බස් ගාස්තු ඉහළට

null

බස් ගාස්තු සංශෝධනය සඳහා වන කැබිනට් පත්‍රිකාව අද(15) දිනයේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එයට අනුමැතිය හිමිව තිබෙන බව හිරු නිව්ස් වාර්තා කරයි.

ඒ අනුව හෙට (16) සිට බස් ගාස්තුව සියයට 6.56කින් ඉහල යනු ඇත.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විට පවතින අවම ගාස්තුවේ වෙනසක් සිදු නොවන අතර එය රුපියක් 10ක් ව පවතිනවා.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>