හොරණ කාන්තාවන් 2ක් බඩු හොරකම් කරන හැටි

null

හොරණ නගරයේ වෙළඳ සැලක භාණ්ඩ සොරකම් කල කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු CCTV කැමරා දර්ශණවල සටහන් වී තිබෙන බව පොලිසිය පවසයි.

මෙහිදි එක් කාන්තාවක් ඔත්තු බලද්දි අනෙක් කාන්තාව තමා ඇද සිටින සාය ඇතුළට භාණ්ඩ කිහිපයක් දමාගන්නා ආකාරය අදාළ සීසීටීවී දර්ශනවල අන්තර්ගත වි තිබේ.

සිද්ධිය පිළිබඳ වෙළඳසැල් හිමියන් හොරණ පොලිසියට පැමිණිලි කර තිබේ.

අදාළ කාන්තාවන්ගේ සොරකම CCTV කැමරාවල සටහන් වී තිබුනේ මෙලෙසින්.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>