හෝටල් කෑම රු.10 කින් අඩුවෙයි

null

අතුරු අයවැයෙන් සහ ඊට පෙර ආණ්ඩුව ලබාදුන් සහන පාරිභෝගිකයින්ට ගලායාම සඳහා ආපනශාලා ආහාර මිල අඩු කල යුතු බව සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති අසේල සම්පත් මහතා පවසයි.

ඒ අනුව තේ කෝප්පයේ සිට ප‍්‍රධාන ආහාර වේල දක්වා සියලූ ආහාරවල මිල වහාම අඩු කරන්නැයි සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය හෝටල්කරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටි.

නෙත් නිව්ස් වාර්තා කරන පරිදි එහි සභාපතිවරයා වැඩි දුරටත් මෙසේ සඳහන් කර තිබේ.

ඉල්ලීමක් කරනවා මේ අවස්ථාවේදී තේ කෝප්පයක මිල රුපියල් 10ක මිලකට හෙට අලෙවි කරන ලෙසත් . ඒවගේම ආප්පයක මිල රුපියල් 10ක මුදලක් දක්වා අය කරන ලෙසත් . දිවා ආහාර වේලත් , උදේ ආහාර වෙලත් ඒ වගේම ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ඇතුළු සියලුම ආහාර රුපියල් 10කින් අඩු කරන ලෙස ඉතාමත් කරුණාවෙන් සියලුම හෝටල් හිමියන්ගෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>