හෝමාගම ස්වර්ණාභරණ සාප්පුවක් කොල්ලකයි

null

අද පෙරවරුවේ හෝමාගම නගරයේ ස්වර්ණාභරණ සාප්පුවක් කොල්ලකා අහසට වෙඩි තබා පළාගිය බව කියන පස්දෙනකු සොයා පොලිසිය මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර තිබේ.

කොල්ලකරුවන් කළු කාරයකින් හා යතුරු පැදියකින් පැමිණ ඇති අතර සාප්පුවට ඇතුළු වී බිමට වෙඩි තබා සේවකයින් බිය වද්දා කොල්ලකෑම සිදුකර තිබේ. එහි උණ්ඩ සොයා ගත් බව ද පොලිසිය පවසයි.

කොල්ලකරුවන් සතුව තුවක්කු තුනක් සහ කඩුවක් තිබුන බවද පසුව හෝමාගම අතුරුගිරිය මාර්ගය මිනිත්තු පහකට පමණ අවහිර කර පැන ගිය බවද අසල සිටි පුද්ගලයින් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

පැහැරගත් ස්වර්ණාභරණ වල වටිනාකම මෙතෙක් වාර්තා වී නොමැත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>