ළමා කටයුතු රාජ්‍ය ඇමතිකම විජයකලා මහේෂ්වරන්ට

null

ජාතික ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම්දීමේ කටයුතු අද පස්වරුවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් – කොළඹ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී සිදුවිය.

එහිදී පසුගිය මැතිවරණ කාලයේදී කතාබහට ලක්වූ විජයකලා මහේෂ්වරන් හට ළමා කටයුතු රාජ්‍ය ඇමති ධූරය පිරිනමා තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>