ෆුල්ෆේස් හෙල්මට් භාවිතය තහනම් කෙරේ

null

මුහුණ සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය වන හිස්ආවරණ හෙවත් ෆුල්ෆේස් හෙල්මට් භාවිතය සම්පුර්ණයෙන්ම තහනම් කර තිබෙන බව දෙරණ නිව්ස් වාර්තා කරයි.

ඒ අනුව එළඹෙන මාර්තු 21 වන දින සිට අදාළ තහනම ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කර තිබේ.

පසුගිය කාලයේ ෆුල්ෆේස් හෙල්මට් පැළඳ විත් සිදුකළ කොල්ලකෑම් ඉහල යාම හේතුවෙන් මෙම නීතිය යළි ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>