ෆේස්බුක් මැසෙන්ජර් සඳහා “Stickered” පහසුකම

null

ලොවපුරා ජනප්‍රියත්වය ලබාගෙන සිටින ෆේස්බුක් සමාජ ජාලය ෆේස්බුක් මැසෙන්ජර් සඳහා නව පහසුකමක් හඳුන්වාදී තිබේ. එය නම් කර තිබෙන්නේ “Stickered” යනුවෙනි.

මෙමගින් ෆේස්බුක් එකේ තිඛෙන ස්ටිකර්ස් අපගේ ඡායාරූප වලට දමා අවශ්‍ය පරිදි නිර්මාණශීලිව නැවත සකසා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබේ.

ස්ටිකර්ස් යෙදීම මෙන්ම තවත් නව පහසුකම් කිහිපයක් මෙලෙස හඳුන්වාදී තිබේ.

මෙම පහසුකම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සදහා දැනට ලබාගත හැකි අතර ඉදිරියේදී ඇපල් ෆෝන් සදහාද නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන බව ෆේස්බුක් ඇප්ස් නිර්මාණ කණ්ඩායම පවසයි.

එහි හඳුන්වාදීමේ වීඩියෝව පහතින්.

null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>