ෆෝන් එකක් මිලදීගෙන තවත් එකක් හොරෙන් අරන් ගිහින්

null

මහනුවර අලිමුඩුක්කුව ප්‍රදේශයේ ජංගම දුරකථන අලෙවි මධ්‍යස්ථානයකට ඉකුත් 21 වෙනි දින රාත්‍රි 7 ට පමණ පැමිණි තරුණයෙක් ජංගම දුරකථනයක් සොරාගෙන ගොස් ඇත.

හිරු නිව්ස් වාර්තා කරන පරිදි අදාල තරුණයා පැමිණ තමන්ට ස්තරම් වර්ගයේ ජංගම දුරකථනයක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය බව පවසා ඇත.

ඒ අනුව වෙළෙඳසැල් හිමියා විසින් වටිනාකමින් වැඩි දුරකථන කිහිපයක් ඔහුට පෙන්වීම සඳහා කණ්නාඩි මේසය මත තබා ඇත. ඉන් රු.විසිනවදහසක (29000) වටිනාකමින් යුත් දුරකථනයක් මිලදීගෙන මේසය මත තිබූ රු.තිස්දහසක් (30000) වටිනා ජංගම දුරකථනය ඔහු විසින් සූක්ෂම ලෙස හොරාගෙන තිබේ.

රාත්‍රි වෙළෙඳසැලේ අලෙවි කිරීමට තිබූ දුරකථන නැවත පරීක්ෂාකර බැලීමේදී ඉන් එක් දුරකථනයක් අඩුබව වටහාගත් වෙළෙඳසැල් හිමියා වෙළෙඳසැලේ සී.සී.ටී.වී. දර්ශන පරීක්ෂාකර බැලීමේදී එම දුරකථනය සොරාගත් ආකාරය එහි සටහන්ව තිබී ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>