උසස් පෙළ ප‍්‍රතිඵල අද නිකුත් වෙයි

null

මෙවර උසස් පෙළ විභාගයේ ප‍්‍රතිඵල අද (27) නිකුත් කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ප‍්‍රකාශ කරයි. මෙවර විභාගය සඳහා පෙනී සිටි අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව දෙලක්ෂ 96,313කි.

භාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ. පුෂ්පකුමාර මහතා නෙත් නිවුස් වෙත කියා සිටියේ අද පස්වරුව වන විට විභාග ප‍්‍රතිඵල අන්තර්ජාලයට මුදාහරින බවයි.

ඒ අනුව www.doenets.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ප‍්‍රතිඵල ලබාගත හැකියි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>