කොස්ගොඩදී සජින් වාස්ට හූ කියපු හැටි – Video

null

කොස්ගොඩ ඉන්ධන පිරවුම්හළක් විවෘත කිරීමේ උත්සවයකට පැමිණි සජින් වාස් ගුණවර්ධන මහතා කථා කරද්දී එහි පැමිණි එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෝ පිරිසක් හූ කියමින් කථාවට බාධා කර ඇති බව නෙත් නිව්ස් වාර්තා කරයි.

එම රැස්වීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ සංවිධායක කමල් ජයන්ත ද සොයිසා මහතා හා බලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ එජාප මන්ත්‍රී කුෂාන්ත මෙන්ඩිස් මුලින්ම පැමිණ අසුන්ගෙන සිටියත් සජින් වාස් එම උත්සවයට පැමිණීමත් සමග ඔවුන් එම උත්සව භූමියෙන් පිටව ගොස් තිබුණි.

පසුව ඔවුන් නැවතත් එම උත්සවයට පැමිණ ඇති අතර එහිදී එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෝ පිරිසක් හූ කියමින් සජින් වාස්ගේ කතාවට විරෝධය පල කර තිබෙන අතර ඔහු සිය කතාව නතර කර හූ හඬ මැද්දේ ම රැස්වීමෙන් පිටව ගොස් තිබේ.

එම අවස්ථාව පහතින්.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>