ටී.බී ඒකනායකත් ඉවත් කරලා

null

පාර්ලිමේන්තුවට ‍තේරී පත්වු ටී.බී. ඒකනායක මහතා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ විධායක සභාවෙන් ඉවත් කර තිබේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් අද තමන්ට ලිිඛිත දැනුම් දීමක් ලැබුණු බව ඔහු සඳහන් කර තිබේ.

මේ අතර ඊ‍යේ දිනයේදී කුමාර වෙල්ගම, එස්.එම්. චන්ද්‍රෙස්න සහ පවිත්‍රා වන්නිආරච්චිද මෙලෙස එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ විධායක සභාවෙන් ඉවත් කරනු ලැබුණි.

අදාළ ලිපිවලට ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ වැඩබලන මහලේකම් දුමින්ද දිසානායක මහතා ද එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්‍ධානයේ මහලේකම් ලෙස මහාචාර්ය විශ්වා වර්ණපාල මහතා ද අත්සන් තබා ඇති බව සඳහන්.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>