දින සියයට පළි ගැනීම් සියයයි

null

වත්මන් ආණ්ඩුව දින සියයට පළි ගැනීම් සියයක් සිදුකර ඇති බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසයි. රත්නපුර – කලවාන ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක හිටපු ජනපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවතී වැඩසටහනකට සහභාගී වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

එමෙන්ම ඉදිරි මහමැතිවරණයට පෙර තමා සිරගත කිරීමේ සූදානමක් පවතින බවද හෙතෙම ප්‍රකාශ කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>