නඩු අහද්දී මහෙස්‌ත්‍රාත්ගේ මේසයට මාපිලකු වැටේ

null

කඩුවෙල මහෙස්‌ත්‍රාත්වරයාගේ මේසය මතට හිටි හැටියේම මාපිලකු වැටීම නිසා පැවැත්වෙමින් තිබූ නඩු කටයුතු ටික වේලාවකට නතර කර දැමීමට වැඩ බලන මහෙස්‌ත්‍රාත් හේමන්ත වෙත්තසිංහ මහතාට සිදුවිය.

අධිකරණ කටයුතු ආරම්භ කර සුළු වේලාවකින් එසේ නඩු කටයුතු නතර කරලීමට සිදු විය.

මේ අවස්‌ථාවේ උසාවියේ කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවා උසාවිය නිශ්ශබ්ද කරන ලෙස වැඩබලන මහෙස්‌ත්‍රාත්වරයා ලබා දුන් නියෝගය තෝල්ක මුදලි විසින් අපහසුවෙන් ප්‍රකාශ කර සිටි බව එම අවස්‌ථාවේ අධිකරණය තුළ රැඳී සිටි පිරිස පැවසූහ.

අධිකරණ කාර්ය මණ්‌ඩලය විසින් මාපිලා අධිකරණ ශාලාවෙන් පිටතට රැගෙන යන ලදී.

(ඇන්ටන් ප්‍රනාන්දු – සුගත් ප්‍රේමතිලක කඩුවෙල)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>