පැය 24ක ජල කප්පාදුවක්

null

දෙහිවල නගර සභා බල ප‍්‍රදේශයට අද පෙරවරු 09.00 සිට පැය 24 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

දෙහිවල, මන්ත්‍රීමුල්ල, කොහුවල, නුගේගොඩ, කොළඹ 06 බල ප්‍රදේශයේ වැල්ලවත්ත සහ කිරුළපන යන ප්‍රදේශවලට මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිතව තිබේ.

ජල පවිත්‍රගාරයක නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙලෙස ජලය අත්හිටුවන බව සඳහන් වේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>