මිරියබැද්දේ අවතැන් ජනතාව උපවාසයක

null

හල්දුම්මුල්ල මීරියබැද්ද ප‍්‍රදේශයේ සිදු වූ නායයෑමෙන් අවතැන්ව පූනාගල මහකන්ද තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ රඳවා සිටින පුද්ගලයින් පිරිසක් උපවාසයක නිරත වන බව වාර්තා වේ.

අවතැන් වූ 150ට අධික පිරිසක් එම කර්මාන්ත ශාලාවේ තාවකාලිකව රඳවා තිබේ.

මාසයක පමණ කාලයක් ඔවුන්ට අවශ්‍ය පිසූ ආහාර ලබාදීම සිදු කලේ යුද හමුදාව විසිනි. කෙසේ වෙතත් යුද හමුදාව එම කටයුතුවලින් ඉවත් වන බව පවසා ඇති අතර ඉදිරියේදී එම පිරිසට නොමිලේ වියළි ආහාර ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බැවින් ඒවා අවශ්‍ය පරිදි පිස ගැනීම ඔවුන් වෙත පැවරීමට පියවර ගෙන තිබීම මෙම උපවාසයට හේතුවයි.

ඔවුන් පවසන්නේ තමන්ට තවදුරටත් පිසූ ආහාර ලබාදෙන ලෙසයි.

එලෙස ඉල්ලා සිටිමින් එම ජනතාව ඊයේ දහවල් සිට කුසගින්නේ උපවාසයක් ආරම්භ කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>