මේ රජය ජලයට බද්දක් අයකරන්න හදනවා

null

වත්මන් ආණුඩුව ජලය සඳහා බද්දක් අය කිරීමට සැලසුම් කරමින් සිටින බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි. අනුරාධපුර, එප්පාවල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ බව සඳහන් කර ඇත.

දෙරණ නිව්ස් වාර්තා කරන පරිදි ඔහු පෙන්වාදෙන්නේ ඒ සඳහා කැබිනට් අනුමැතියද මේ වන විට ලබාගෙන ඇති බවයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>