රෙජිනෝල්ඩ් සහ අමුණුගම සමුගනියි

null

තමන් මෙවර මහ මැතිවරණයට තරග නොකරන බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ කළුතර දිස්ත්‍රික් හිටපු මන්ත්‍රී සහ අමාත්‍ය රොජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා පවසයි.

මෙවර මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් නොවීමට මුදල් නොමැතිකම එක් හේතුවක් වූ බවත්, පෞද්ගලිකව තමන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවාට වඩා පක්ෂය දිනවීමට මෙම තීරණය මගින් හැකියාව ලැබෙන බවත් ඔහු සඳහන් කර ඇත.

මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එක් නොවන බවත්, ඉදිරි මහ මැතිවරණය සඳහා කිසිදු පක්ෂයකින් තරග නොකරන බවත්, උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සරත් අමුණුගම මහතා ද පවසා තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>