විශ්වවිද්‍යාල කඩඉම් ලකුණු නිකුත් වෙයි

null

2014/2015 අධ්‍යන වර්ශය සඳහා විශ්වවිද්‍යාලයන්ට ඇතුළත් වීම සඳහා වන කඩඉම් ලකුණු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාව විසින් නිකුත් කර තිබේ.

http://www.ugc.ac.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් මෙම කඩඉම් ලකුණු දැනගත හැකියි.

එසේ නොමැතිනම් 1919 අංකයෙන් රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය ඇමතීමෙන්ද කඩඉම් ලකුණු දැන ගත හැකිය.

ජංගම දුරකතන කෙටි පණිවුඩ හරහාද කඩඉම් ලකුණු දැන ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙන බවයි විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසයි. ඒ සදහා කළයුත්තේ UGC හිස්තැනක් විභාග අංකය ඇතුලත් කර රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ 1919 අංකයට කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කිරිමයි.

2014/2015 අධ්‍යන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල සඳහා උපාධි අපෙක්ෂකයන් 24343ක් සුදුසුකම් ලැබූ බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම පවසන අතර වෛද්‍ය හා ඉංජිනේරු පාඨමාලා නොවැම්බර් මාසයේ ආරම්භ කිරීමටත් නියමිත ය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>