සංගා උපන්දිනය සැමරූ හැටි

null

සුපිරි පිතිකරු කුමාර් සංගක්කාරගේ 38වන උපන්දිනය ඊයෙ (27) දිනයට යෙදී තිබුණි. ඒ වෙනුවෙන් ලේ දන්දීමේ කටයුත්තක්ද දෙහිවලදී සිදු කෙරුණි.

එය සංවිධානය කර තිබුනේ ඇට්මෝ ජාත්‍යන්තරය මගින් වන අතර එය පැවැත්වුනේ දෙහිවල එස් ද එස් ජයසිංහ ශාලාවේදීය.

සංගා දැක බලාගැනීමට එම අවස්ථාවට විශාල පිරිසක් එක්ව සිටි බවට වාර්තා වෙයි.

null
null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>