හෙට රාත්‍රියේ සිට බස් වර්ජනයක්

null

හෙට (16) මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට දීප ව්‍යාප්ත වැඩ වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කරන බව අන්තර් පළාත් පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කර තිබේ.

තමන් ඉල්ලා සිටි 10%ත් 20%ත් අතර අගයක බස් ගාස්තු වැඩි වීමක් ලබා නොදීම හේතුවෙන් මෙම වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරන බව එම සංගමය පෙන්වාදෙයි.

සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයද මෙම බස් වර්ජනයට එක්වන බව හිරු නිව්ස් වාර්තා කර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>