2016 අයවැය වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මතයි

null

2016 අයවැය අද පාර්ලිමේන්තුවේදී වැඩි ඡන්ද 109 කින් සම්මත විය. ඊට පක්ෂව ඡුන්ද 160 ක් හිමිවු අතර විපක්ෂව ලැබී තිබුනේ ඡන්ද 51 ක් පමණයි.

මන්ත‍්‍රීවරුන් 13 දෙනෙකු ඡන්දය විමසන අවස්ථාවේ සභා ගර්භයේ සිට නොමැත.

එම් කේ ඩී එස් ගුණවර්ධන,
සෙල්වම් අඩෙයික්කලනාදන්,
ගීතා කුමාරසිංහ,
සිරිපාල ගම්ලත් ,
ප්‍රේමලාල් ජයසේකර,
ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්,
මනුෂ නානායක්කාර,
මහින්ද රාජපක්ෂ,
පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි,
තේනුක විදානගමගේ, වි
මල් වීරවංශ ,
ශිවශක්ති ආනන්දන් සහ
අලි සහීර් මවුලානා යන මැති ඇමතිවරුන් අද ඡන්දය විමසන අවස්ථාවේ සභාවට නොපැමිණි පිරිස අතර වෙයි.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අයවැයට විරුද්ධව ඡන්දය ප‍්‍රකාශ කර ඇති අතර දෙමළ ජාතික සන්ධානය අයවැයට පක්ෂව ඡන්දය ලබාදී තිබේ.

මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක ලබන වසර සඳහා වූ අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ නොවැම්බර් 20 වනදායි.

අයවැය දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම පසුගිය 2 වනදා පැවති අතර, එහිදී එය වැඩි ඡන්ද 107 කින් සම්මත විය. ඊට පක්ෂව ඡන්ද 159ක් ලැබුණු අතර, විපක්ෂව ලැබුණු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 52 ක්.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>