21දා සිට ගැබිණි මව්වරුන්ට පෝෂණ දීමනාවක්

null

ගැබිණි මව්වරුන් සඳහා පෝෂණ දීමනාව ලබාදිම ලබන 21 වනදින සිට ක්‍රියාත්මක කරන බව ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය රෝසි සේනානායක මහත්මිය පවසයි.

ඒ අනුව රුපියල් 20,000 ක දීමනාවක්, මාස 10 ක කාලයක් තුළ රුපියල් 2000 බැගින් කූපන් පත් හරහා එම පෝෂණ දීමනාව ලබාදීමට නියමිත ය.

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සහ ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරයාගේ අනුමැතියට අනුව ප්‍රතිලාභින් තෝරා ගැනීම සිදුකරනු ලබයි.

පෝෂණ දීමනාව ලබාදීමේ ජාතික උත්සවය ලබන 21වන දින පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ දී පැවැත්වෙන බව ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය රෝසි සේනානායක මහත්මිය වැඩිදුරටත් සඳන් කළේය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>