4% බද්දෙන් විදුලි පාරිභෝගිකයා නිදහස්

null

නව රජය මගින් හඳුන්වාදෙන සියයට 04ක් වන ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද පාරිභෝගිකයාගේ විදුලිබිලට එකතු නොකරන බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

ඔහු කියා සිටියේ ජනතාවට බරක් නොවන පරිදි කාර්යක්ෂම, අඛන්ඩ මෙන්ම ගුණාත්මක විදුලි සේවාවක් සැපයීම රජයේ අරමුණ බවයි.

විදුලිබලය නොමැති සියයට 2 ක් වූ ජනතාවට කඩිනමින් විදුලිය ලබාදෙන බව අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා මහතා සිය නව කාර්යාලයේ රාජකාරි භාරගැනීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින්.

එමෙන්ම විදුලිය සැපයිම සඳහා කැපවී සේවය කරන 20,000 කට ආසන්න සේවක පිරිස තෘප්තිමත් ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යාමට පියවර ගන්නා බවත්, ඒ තුළින් වඩාත් ඵලදායි, කාර්යක්ෂම සහ අවම පිරිවැයකින් යුත් විදුලි ශේෂයක් පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු කරන බවත් අමාත්‍යවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>