8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල සැසිය අදයි

null

අට වෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු රැස්වීම අද ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබේ. ඒ අනුව පෙරවරු 9.30ට මංගල සභා රැස්වීම ආරම්භ වීමට නියමිත බව පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා සඳහන් කර තිබේ.

වේත්‍රධාරී අසුන් ගැනීමෙන් පසුව පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමේ ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රකාශනය පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා විසින් කියවීමට නියමිතව තිබේ.

ස්ථාවර නියෝගවලට නව පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක, නියෝජ්‍ය කථානායක, නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපති පත් කිරීම අද දිනයේ සිදුකිරීමට නියමිතයි. නව පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායකවරයා තෝරා පත් කර ගන්නා තුරු මන්ත්‍රීවරුන්ට පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ ඕනෑම ස්ථානයක අසුන් ගැනීමේ හැකියාව පවති.

නව කථානායකවරයා ලෙස කරූජයසූරිය මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් යෝජනා කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් යෝජනා කිරීමට නියමිතව තිබේ.

මේ අතර අට වන පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල සැසිවාරය උත්සවාකාරයෙන් ආරම්භ කිරීම සිදුවන්නේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් අද පස්වරුවේ පවත්වනු ලබන ප්‍රකාශයෙන් අනතුරුවයි.

පස්වරු තුනට ජනාධිපතිවරයා සිය රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>