අමෙරිකාවේ ෆ්ලොරීඩාහිදි බාල වයස්කාර දැරියකට ලිංගික අතවර කිරිමට තැත් කළ ශ්‍රී ලාංකික තරුණයෙකු එරට පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්ව තිබේ.